Hakkımızda

Hakkımızda

Kollektif Kariyer Merkezi

Gelişen teknoloji ve artan altyapı imkânları beraberinde mevcut mesleklerde insana dayalı işgücü kapasitesinin azalması, yeni iş kollarının ve yeni iş yapış şekillerinin hayatımıza girmesi sonucunu doğurmuştur. Dezavantajlı kesimler olarak hedef grup seçtiğimiz meslek kazanamamış vatandaşlarımızı, yeni mezunları, kadınları, engelli vatandaşları işgücü piyasasına entegre etmek ve onlara rehberlik hizmeti vermek için Gürsu Belediyesi bünyesinde “Kollektif Kariyer Merkezi” kurulmuştur.

Buradan hareketle merkezimiz, özel sektör ihtiyaç ve taleplerini karşılayabilecek kapasitede ve 11. Kalkınma Planında geçen; “Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması” ; “Girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, finansmana, bilgiye ve pazara erişim imkânlarını geliştiren girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi” hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu maksatla Türkiye’nin geleceğinin inşasında büyük öneme sahip olan gençlerimizin farkındalıkları arttırılarak bilinçlendirilmesinin yanı sıra özel sektörün nitelikli işgücü ihtiyacına yönelik mesleki eğitimler organize edilerek istihdamının desteklenmesi ve iş kulüpleri sayesinde kendilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.